Bliss to all !

2012 was een bijzonder jaar voor mij. Mijn Bliss fotografie project heeft vorm gekregen, zoals ik het me voorstelde. Dankzij mensen die vertrouwen hadden in wat ik deed, hoe ik tegen de dingen aankeek.

Ik voel me nog steeds geprivilegieerd dat ik getuige mocht zijn van zeer vele intieme en innige momenten, van mensen die om uiteenlopende redenen beslisten om een belangrijke stap te zetten in hun leven, in hun liefde voor elkaar.

Doorheen het jaar is gebleken dat dat allesbehalve een voor de hand liggend besluit is, waar elk van hen op de eigen manier invulling aan geeft.

De mooie momenten die ik probeerde vast te leggen, verbleekten niet, integendeel, ze werden intenser ingekleurd door de ervaringen van elke dag.

Ik voel me niet alleen vereerd dat ik dat van erg nabij mocht meemaken. Ik blijf de hoop uitdrukken dat ik in 2013 nog juister en scherper dat ene moment ga kunnen vastleggen waarin het hele verhaal verteld wordt, die blik, die aanraking, het verhaal in het verhaal.

Huwelijksfotografie zoals ik het zie eindigt niet als het feestgeluid uitsterft. Men mag mij idealistisch noemen, maar elk koppel dat me inkijk gaf in dat geluksmoment blijft me bij, en hoop ik te kunnen blijven volgen, in hun lange reis, een zoektocht naar betekenis en wat “gelukkig zijn” nu eigenlijk is.

Mijn allerbeste wensen aan jullie, en aan iedereen die jullie lief is…

En op naar een van de liefde bruisend 2013!

share

connect

Comments