Natural Glow

De ochtend breekt en ik draai mee op het ritme, de dynamiek en de emotie van de aanstormende dag.
De opwinding stijgt en mijn sensitiviteit ook: ik proef de goedbedoelde raad en de bezorgdheid, ik ervaar de koesterende gebaren en het gepamper rond haar en bemerk de flarden introspectie; het doet me duizelen en tintelen.

Ik voel mee. Letterlijk en figuurlijk.

De lichte opgewondenheid, de kleine siddering die door haar lijf trekt en de prettige kriebel van de roes, ik spons ze gulzig op.
Bedenk me keer op keer dat geluk geen tastbaar gegeven is, maar alles te maken heeft met energie en vuur.
Als het hoofd op zo’n momenten het geregel loslaat en de gedachten vrij zijn, dan wapperen de gevoelens de geladenheid weg.

Het is een fractie waarbinnen de spanning letterlijk van haar gezicht valt. 1 tel en een gordijn van breekbaarheid omsluiert haar, de ogen fonkelen.

Die natuurlijke glow die indirect aanlicht.
Fragiel. Echt. Mooi.

share

connect

Comments