Posts Tagged 'vrouw'

de vriendin

Ons gelach verstomde. Haar laatste opmerking bleef tussen ons in zweven. Ik antwoordde niet. Zij ging er verder niet op in. Een tijdlang zweeg ze. Met haar felle ogen daagde ze me uit. “Je  kan toch niet zo heel de